برگزاري اردوي ورزشي انجمن کوهنوردي دانشجويان دانشگاه در منطقه پل ورسک سوادکوه

بسمه تعالي

در راستاي ارتقاي روحيه ي جمعي و سلامت دانشجويان ،در تاريخ 96/9/9 برنامه انجمن کوهپيمايي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري انجام شد. در اين برنامه پس از بازديد از پل تاريخي ورسک و آبشار مجاور آن کوهپيمايي در محدوده کوهستاني منتهي به پل ورسک انجام شد. برنامه با پاک سازي محيط پيرامون پل ورسک و با همکاري کانون محيط زيست دانشگاه خاتمه يافت. انجمن کوهپيمايي دانشگاه از تمامي اعضاي  شرکت کننده در برنامه شامل دانشجويان ،کارشناسان همراه ،پزشک،راهنما و راننده نهايت تشکر و قدرداني را دارد.

                            

   
فرستنده :
   
تعدادمشاهده : 231 بار
تاریخ ارسال : 11 آذر سال 1396