ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  کمیسیون موارد خاص مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
نمایش نظرات نظرسنجی
رضايتمندي شما از برنامه غذايي ماه رمضان 1396 چگونه بود؟

عنوان :

   
10 مورد

عالي :

11 مورد

خوب :

8 مورد

متوسط :

35 مورد

ضعيف :

   رضايتمندي شما از برنامه غذايي ماه رمضان 1396 چگونه بود؟
 
 

   

مهمترین پیوندها