ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  کمیسیون موارد خاص مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره تغذیه اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  
جزئیات خبر
 
عنوان خبر : کسب دو مدال برنز در مسابقات کارته المپياد فرهنگي ورزشي بانوان استان

متن :

 

کسب دو مدال برنز در مسابقات کاراته المپياد فرهنگي ورزشي بانوان استان

توسط دانشجويان سرکار خانم نيلوفر اسدي و سرکار خانم طيبه مصيب تبار.

سرپرست دانشجويان : سرکارخانم مهسا اماميان کارشناس تربيت بدني بانوان

 

     
تاریخ ارسال : 25 مهر سال 1396
 
فرستنده : اداره تربيت بدني
     
 
تعداد مشاهده : 380
 رضايتمندي شما از برنامه غذايي ماه رمضان 1396 چگونه بود؟
 
 

   

مهمترین پیوندها